مناسب برای چسب هایی با پهنای ۵ سانتی متر

نمایش بیشتر بستن